Погон за производство на Поликолори, Лепила, Малтери, Глет маси и Абриби

Производството на оваа програма на производи започнува во 2008 година со почетно и успешно производство на два вида дисперзни бои, еден вид глет маса и четири вида градежни лепила. Од самиот почеток се применува традиционалната политика за квалитет на претпријатието, како и стремежот за развој на нови производи врз основа на користењето на сопствени суровини со докажан висок квалитет.
Денес ви нудиме 25 вида на различни производи, за потребите на изведувачите на градежни работи при поплочување на секакви внатрешни и надворешни подни површини и патеки, внатрешна обработка на ѕидни и тавански површини, како и квалитетни фасадни системи погодни за секој џеб.

ПРЕЗЕМИ КАТАЛОГ

mk_MKMK