Сточна креда

Примена во прехрамбената индустрија

ИГМ Вратница во својата палета нуди и сточна креда која служи како додаток во исхраната на добитокот и живината. Произведуваме различни гранулации кои се погодни за различен вид на живина и добиток.

Гранулација на Сточна креда

 • 0-0,5 мм
 • 0-0,8 мм
 • 0-2,0 мм

Гранулација на Сточен Грит

 • 0,8-1,5 мм
 • 0,8-3,15 мм
 • 1,5 -2,5 мм
 • 2,0-4,0 мм

Примена во агрономијата

Примена на Калциум Карбонат ( CaCO3 ) како регулатор на Ph вредноста на почвите.  Повеќе инфо 

Хемиски  состав на варовникот

 • Содржина на влага xx% (Пропишана норматива: Најмногу 2,00%)

 • Содржина на калциум xx% (Пропишана норматива: Најмалку 36,00%)

 • Содржина на магнезиум 0xx% (Пропишана норматива: Најмногу 1,00%)

 • Содржина на други примеси НЕМА (Пропишана норматива: Најмногу 1,00%)

mk_MKMK