vratmal 10

Прикажан е еден резултат

 • VRATMAL 10

  Оценето 0 од 5

  Primena                   Osnoven gotov malter na baza na cement, mineralni polnila i                                                     aditivi. Namenet e za ma{insko ili ra~no pokrivawe na vnatre{ni                                          (yidni i tavanski) i nadvore{ni (fasadni) grade`ni povr{ini kako                                            osnoven sloj. VRATMAL 10 mo`e da se nanese na grade`ni povr{ini                                         od obi~na i klinkerna tula, betonski blok, elementi od gas beton,                                           betonski platna i stolbovi, i ostanati sli~ni grade`ni povr{ini.                                        Otporen e na raspukuvawe i svle~uvawe pri {to e podoben kako                                                 podloga za nanesuvawe na sekakvi sekundarni i zavr{ni (ukrasni)                                     sloevi na grade`ni materijali.

   

  Podgotovka              VRATMAL 10 se koristi na temperaturi od +5oS do +35oS. Se me{a     i Vgraduvawe ma{inski ili ra~no so voda vo odnos 3:1 i e podgotven za nanesuvawe.                                  Pri ma{insko nanesuvawe potro{uva~kata na voda }e se prilagodi                                             so pomo{ na ma{inata za malterisuvawe, zavisno od gustinata i                                         konzistentnosta na smesata koja e podgotvena i isfrlena od strana na                               ma{inata za malterisuvawe. Smesata pri isfrlawe treba da lepi na                                              grade`nata povr{ina. Pri ra~no nanesuvawe se koristi metalna ili                                  plasti~na gletarica. Ako e potrebno da se izramnat i popolnat                                     neramnini ili dupki na grade`nite povr{ini koi se podlaboki od                                               3sm, se prepora~uva neramninata da se popolni so dva ili pove}e                                          sloevi VRATMAL 10 za da se izbegne raspukuvawe. Po~ekajte                                                  naneseniot sloj da se isu{i pred da se nanese sledniot.                                                                 Prepora~uvame najtenok sloj od 1sm i najdebel sloj od 3sm.

   

  Potro{uva~ka        10-30kg/m2 zavisno od vidot na grade`nata povr{ina.

   

  Pakuvawe                 Natron vre}a od 25kg.

   

  Skladirawe Vo suvi i provetreni prostorii vo originalno pakuvawe na                                                             temperatura od +5oS do +35oS.

   

  Rok na upotreba      12 meseci od datata vtisnata na pakuvaweto.