VRATMAL 10

Примена

Основен готов малтер на база на цемент, минерални полнила и адитиви. Наменет е за машинско или рачно покивање на внатершни (ѕидни и тавански) и надворешни (фасадни)) градежни површини како основне слој. VRATMAL 10  може да се нанесе на градежни површини, од обична и клинкеарна тула, бетонски блок, елемнти од гас бетон, бетонски платна и столбови, и останати слични градежни површини. Отпорен е на распукување и свлечување при што е подобен како подлога на нанесување на секакви секундарни и завршни (украсни) слоеви на градежни материјали.

Подготовка и Вградување

VRATMAL 10 се користи на температури од +5oC  до +35oC. Се меша машински или рачно со вода во однос 3:1  и е подготвен за нанесување. При машинско нанесување потрошувачката на вода ќе се прилагоди со помош на машина за малтерисување, зависно од густината и конзистентноста на смесата која е подготвена и исфлена од страна на машината за малтерисување. Смесата при исфлање треба да лепи на градежната површина. При рачно нанесување се користи метална или пластична глетарица. Ако е потребно да израмнат и пополнат нерамнини или дупки на градежните површини кои се подлабоки од 3см, се препорачува нерамнината да се пополни со две или повеќе слоеви VRATMAL 10 за да се избегне распукување. Почекајте нанесениот слој да се исуши пред да се нанесе следниот. Препорачуваме најтенок слој од 1см и најдебел слој од 3см.

Потрошувачка

10-30kg/m2 зависно од видот на градежната површина.

Пакување

Натрон вреќа од 25kg.

Складирање

Во суви проветрени простории во оргинално пакување на температура од +5oC do +35oC.

Рок на употреба

12 месеци од датата втисната на пакувањето.

Share

mk_MKMK