50 Vjet Përvojë dhe Traditë
Rezerva të mëdha të lëndëve të para me cilësi të lartë dhe kimikisht të pastra
Cilësia e prodhimit sipas standardeve evropiane
Prodhues i fraksioneve me cilësi të lartë të karbonatit të kalciumit, elementeve të betonit, bojrave dhe suvasë

Së bashku ne po ndryshojmë të ardhmen

A.D. IGM Vratnica nga Vratnica është një industri e materialeve të ndërtimit që funksionon dhe mbijeton për gati pesë dekada. Nga miniera e shfrytëzimit të gurit dhe rërës së karbonatit të kalciumit dhe ndarjes, prodhojmë rërë të cilësisë së lartë të të gjitha llojeve të fraksioneve të ndërtimit që plotësojnë të gjitha kriteret dhe normat e nevojshme.

Kultura e Jetesës Urbane

Нашите производи се изработуваат од природни материјали, имаат естетски изглед, пружаат можности за многу комбинации и лесни се за реконструкција. Покрај тоа , елементите кои ги произведуваме се практични и можат многу лесно да се вградат по принципот “сам свој мајстор”. Нашите производи ја разубавуваат вашата околина и ја прават еколошки здрава и чиста. 

Pjesë e objekteve të ndërtuara:

Me referencat tona njihemi edhe jashtë vendit tonë

Garancia e cilësisë

Ние сме единственото друштво што произведува по терк на европските индустрии. Нашето долгогодишно искуство е гарнција за квалитетот кој го контролира  Завод за испитување материјали  “Скопје” А.Д – Скопје и за истиот  издава атести.

Certificates
sqSQ